Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) cung cấp cho cộng đồng y học và xã hội những thông tin khách quan về hoạt động thu hoạch nội tạng bất hợp pháp và vô nhân đạo. Thu hoạch nội tạng, tức cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ người hiến tạng không tự nguyện, được xem là tội ác phản nhân loại và gây tổn thất cho ngành y học nói chung.


MỔ CƯỚP NỘI TẠNG VÔ NHÂN ĐẠO

Số lượng các ca cấy ghép tạng tại Trung Quốc đứng thứ hai chỉ sau Hoa Kì. Không như những nước khác, phần lớn nguồn nội tạng của Trung Quốc đều có nguồn gốc từ tù nhân, trong số đó có các tù nhân lương tâm…

CÁC BẰNG CHỨNG

Do Trung Quốc cấm đoán và cản trở các phái đoàn điều tra quốc tế, các bằng chứng thường không được lấy từ nhân chứng cấp 1 hoặc các nguồn trực tiếp…

GIỚI THIỆU DAFOH

Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng là tổ chức được thành lập bởi các bác sĩ tự nguyện phục vụ cộng đồng y học cũng như xã hội. Đây là một tổ chức hoạt động độc lập và tự do…


img2