State Organs Matas Trey Cover
Lạm Dụng Ghép Tạng Của Chính Phủ Trung Quốc. Hiệu chỉnh bởi David Matas và Tiến sỹ Torsten Trey.

Số lượng các ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đứng thứ hai chỉ ngay sau Mỹ. Khác với các quốc gia khác, hầu như tất cả nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc đến từ các tù nhân. Rất nhiều trong số đó là các tù nhân lương tâm. Việc giết các tù nhân để lấy nội tạng là một sự vi phạm rõ ràng các nguyên tắc đạo đức ngành y cơ bản nhất. Quyển Sách Nội Tạng Quốc Gia (State Organs) đi sâu phân tích sự dính líu của các tổ chức của chính quyền Trung Quốc trong vấn nạn này.

Quyển sách này có sự hợp tác của các tác giả từ bốn châu lục mà đã chia sẻ ý kiến và hiểu biết của họ về các cách để chống lại sự vi phạm này. Nội Tạng Quốc Gia có mục đích cảnh báo người đọc và hy vọng sẽ tạo nên một sự thay đổi ở Trung Quốc để kết thúc vấn nạn này.

Nội Tạng Quốc Gia đã được xuất bản bởi Seraphim Editions.

“Đối với tôi, dường như tôi không thể kiểm soát được điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc. … Nhưng, chúng ta có thể kiểm soát được điều gì đang xảy ra giữa chúng ta. Chúng ta có thể kiểm soát nội dung sẽ có trong tạp chí, hội họp, sự kiện, và các buổi hội nghị của chúng ta. Tất cả những thứ đó nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta. Ít nhất chúng ta có thể kiểm soát nguồn thông tin trong hệ thống truyền thông của chúng ta.”
– Gabriel Danovitch, Bác Sỹ Y Khoa

“Nội tạng mà được thu hoạch một cách vô nhân đạo hoặc phi pháp sẽ cho ra các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng phi pháp hoặc vô nhân đạo đồng dạng như thế.”
– Eric Goldberg, Bác Sỹ Y Khoa

“Trách nhiệm cơ bản trong quy tắc hành nghề cấy ghép là đội ngũ cấy ghép. Họ phải xác nhận được rằng họ đã thu thập được bản đồng ý hiến tạng. Họ phải xác nhận được rằng người đó tình nguyện hiến tạng. Họ không thể nói là họ không biết nguồn gốc nội tạng là từ đâu. Họ không thể nói rằng họ không quan tâm đến nguồn gốc nội tạng là từ đâu.”
– Arthur Caplan, Tiến Sỹ