Liên Hợp Quốc kêu gọi Trung Quốc truy tố những kẻ mổ cướp nội tạng

Ottawa, Winnipeg – Ủy ban Phòng Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc ngày (21/11/2008) đã tuyên bố rằng Trung Quốc “cần ngay lập tức tự thực hiện hoặc ủy nhiệm việc thực hiện một cuộc điều tra độc lập về những lời cáo buộc cho rằng một số học viên Pháp Luân Công là đối tượng bị tra tấn và mổ cướp nội tạng, đánh giá tình hình một cách tương đối nhằm đảm bảo rằng những ai chịu trách nhiệm cho hành vi xâm phạm này phải bị truy tố và trừng phạt đích đáng.”

Phát ngôn này được nêu ra trong Bản Kết luận Nhận Định của Ủy ban (Committee’s Concluding Observation) về báo cáo từ phía Trung Quốc trong việc tuân thủ các yêu cầu của Công ước Chống tra tấn của nước này. Những kết luận quan sát này có thể được tìm thấy ở link sau.

“Chính phủ Trung Quốc nên thực hiện những điều mà Ủy Ban đề xuất. Thất bại trong việc tự thực hiện hoặc ủy nhiệm việc thực hiện một cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc mổ cướp nội tạng sống các hoc viên Pháp Luân Công sẽ đẩy Trung Quốc vào một tình thế vi phạm các nghĩa vụ quốc tế trong phạm vi của Công ước Chống tra tấn, mà chính phủ Trung Quốc đã tự do ký kết và phê chuẩn trước đây”, David Matas, đồng tác giả với David Kilgour trong một báo cáo về nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, phát biểu.

“Rất hiếm khi hệ thống của Liên Hợp Quốc lại phải yêu cầu Trung Quốc giải quyết các vi phạm nhân quyền. Ủy ban Phòng chống Tra tấn phải được khen ngợi vì nỗ lực đối diện với các vấn đề về nhân quyền mà Chính Phủ Trung Quốc đã và đang gây ra cho thế giới”, David Kilgour.

Ủy Ban đã xem xét đánh giá các báo cáo tuân thủ của Trung Quốc tại Geneva vào ngày 7/11 và ngày 10/11. Trước đó vào ngày 6/11, Ủy Ban đã có một cuộc họp sơ bộ với đại diện thuộc các tổ chức phi chính phủ, trong đó David Matas cũng đã tham dự.

Báo cáo của ông David Matas và ông David Kilgour về nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công đã được phát hành ấn bản đầu tiên vào tháng 7 năm 2006 và ấn bản thứ hai vào tháng 1 năm 2007. Các bản báo cáo này được lưu trữ trên trang mạng http://organharvestinvestigation.net.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

David Matas (+1) 204-944-1831
David Kilgour (+1) 613-747-7854