Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng (Doctors against forced organ harvesting-DAFOH) được thành lập và tổ chức bởi các bác sỹ y khoa với nhiều chuyên môn khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Thẻ thành viên toàn phần là cấp cho những bác sỹ y khoa hoặc chuyên gia y học mà đã nhận thức được tầm quan trọng phải ngăn chặn việc thực hành mổ cướp nội tạng bất hợp pháp và sẽ được cấp thẻ sau khi phê duyệt. Các chuyên gia không có chuyên môn ngành y có thể đăng ký làm người ủng hộ.

Thẻ thành viên là miễn phí và có thể được đăng ký thông qua email gửi đến Editor@DAFOH.org hoặc bằng cách sử dụng một Mẫu Đăng Ký Thành Viên online.

Hãy chọn một dạng thành viên bên phải để điền vào Mẫu Đăng Ký Thành Viên online

[contact-form-7 id=”22″ title=”Petition to the United Nations”]