Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng (Doctors against forced organ harvesting-DAFOH) được thành lập và tổ chức bởi các bác sỹ y khoa với nhiều chuyên môn khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Thẻ thành viên toàn phần là cấp cho những bác sỹ y khoa hoặc chuyên gia y học mà đã nhận thức được tầm quan trọng phải ngăn chặn việc thực hành mổ cướp nội tạng bất hợp pháp và sẽ được cấp thẻ sau khi phê duyệt. Các chuyên gia không có chuyên môn ngành y có thể đăng ký làm người ủng hộ.

Thẻ thành viên là miễn phí và có thể được đăng ký thông qua email gửi đến Editor@DAFOH.org hoặc bằng cách sử dụng một Mẫu Đăng Ký Thành Viên online.

Mail Address:

DAFOH
1776 I Street, NW, 9th floor
Washington, DC 20006
USA
Phone: 1-(202)-510 3894
FAX: 1-(480)-247 5321
EmailEditor@DAFOH.org

 

Contacts:

Torsten Trey, MD, PhD
Executive Director

Damon Noto, MD,
Spokesman DAFOH,
Board of Director,
Media Contact

Australia
Albert Lin, MD, MB BS, DPH

Canada
David Cordero, MD

England
Edward L’Estrange, LDS, RCS

France
Harold King, BDS, MSc

Germany
Peter Sanftmann, MD

India
Shamik Shah, MD, MBBS, DNB, ISN Fellow, Transplant Nephrologist

Ireland
Declan Lyons, MD

The Netherlands
Silvio Verbeek, Doctor of Chinese Medicine

Norway
Regine Müller, MD, PhD

Taiwan
Will Huang, MD