Mốc Thời Gian Các Sự Kiện Chính của Pháp Luân Đại Pháp Từ Năm 1992 cho Đến Nay (Tương Tác)

Posted by:


Môn thiền tập cổ xưa của Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng Trung Quốc vào năm 1992. Hầu hết chỉ qua truyền miệng mà nó đã bắt đầu trở nên phổ biến, do đó chỉ trong 7 năm mà đã có có khoảng 70 đến 100 triệu người theo tập (theo ước tính của chính quyền Trung Quốc).

Việc môn tập luyện được phổ biến rộng rãi cũng thu hút sự chú ý mang tính tiêu cực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (viết tắt là ĐCSTQ), mà thường hay kìm hãm quyền tự do tín ngưỡng và tư tưởng của dân chúng. Và vào năm 1999, dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Đại Pháp mà kéo dài cho đến tận ngày hôm nay.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn luôn phản kháng ôn hòa nhưng kiên quyết để chấm dứt cuộc đàn áp này. Trên đây là các mốc thời gian của các sự kiện nổi bật của môn thực hành và các hoạt động của nó nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Xem toàn bộ bài báo cáo tình hình về Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2004 ở đây.

Link gốc:

http://vietdaikynguyen.com/v3/7678-moc-thoi-gian-cac-su-kien-chinh-cua-phap-luan-dai-phap-tu-nam-1992-cho-den-nay-tuong-tac/

0

About the Author:

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.