Giữa Sự Sống và Cái Chết: Mổ cắp nội tạng người tại Trung Quốc

Posted by:

Phim tài liệu “Giữa Sự Sống và Cái Chết” vạch trần tội ác mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc với những bằng chứng chi tiết và có tính thuyết phục cao. Trong phim, các nhóm điều tra độc lập đã thu thập được các bằng chứng từ các nguồn khác nhau, để chứng minh một cách có hệ thống và logic, rằng tội ác này là có thật.

0

About the Author:

  Related Posts

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.